דיני עבודה

התלות ההדדית שנוצרת בין העובד והמעביד, גורמת שבעת משבר ביחסים – כמעט כמו בגירושין…- האמוציות ומידת הפגיעות ההדדית גבוה בדרך כלל יותר מרוב התחומים האחרים.

הניסיון, והמקצועיות של עורך ותיק העוסק כ – 30 שנה ביעוץ וביצוג עובדים ומעבידים בתחום דיני העבודה ויכולתו ובשלותו לנתח את התמונה כולה, מהווים על כן כלי חשוב ומרכזי בפתרון הסכסוך באופן המיטבי ביותר ללקוח.

הבשלות והמקצועיות של עורך הדין, מסייעים לו סגל לבחור לכל לקוח ולקוח את  הטקטיקה המתאימה לו לניהול הסכסוך, טקטיקה הנגזרת בין השאר מאופיו של הלקוח, צרכיו, יכולותיו לעמוד כלכלית ונפשית בהליכים או מצבים אלו ואחרים וכיו"ב.

כמומחה בתחום משמש עוה"ד סגל כספק של משרד הביטחון למתן ייעוץ בתחומים אלו לפורשי משרד הביטחון וכן לשמש במשך עשרות שנים כמנהל מיוחד לבדיקת תביעות חוב של עובדים מטעם כונס הנכסים הרשמי והביטול הלאומי.


כעורך דין ותיק יש לעוה"ד סגל ניסיון רב בכל אחד מתחומים אלו:

  • ייעוץ שוטף למעבידים;
  • תביעות מיוחדות שעניינן אפליה, הטרדה מינית, פיטורין שלא כדין, פגיעה בזכויות יסוד ופגיעה בחוקי המגן;
  • פיטורין שלא כדין בכלל וכנגד הוראות חוק הגנת נשים בפרט;
  • התפטרות בדין מפוטר;
  •  תביעות שעניינן הפרת זכויות על פי הסכם קיבוצי;
  •  תחרות בלתי הוגנת;
  •  ניהול הליכים לסעדים זמניים ולרבות צווי מניעה, צווי עשה, סעדים הצהרתיים וכד'.
 

כמו כן מייצג עוה"ד סגל קבוצות עובדים במקרים שבהם המעביד שלהם נקלע לקשיים כספיים ולרבות פירוק, כינוס נכסים או פשיטת רגל לפירוק ודואג לממש ולמצות את זכויותיהם מהמעביד ומהמוסד לביטוח לאומי.