הכוח בידיכם: כיצד יפוי כח מתמשך מאפשר לכם להערך אל המחר

עמיר סגל
עמיר סגל

עורך דין

יפוי כח מתמשך: החלטות היום שמגינות על המחר ועל יקיריכם

ב"ניוז לטר" זה ברצוני לחשוף בפניך את הכלי הנקרא "יפוי כח מתמשך".

כולנו ערים להשלכות הנפלאות של התפתחות הרפואה שמצליחה, יחד עם גורמים אחרים, להוביל לכך שתוחלת החיים שלנו עלתה בעשורים האחרונים באופן דרמטי.

אחד ההיבטים הפחות נעימים של התפתחות הרפואה, הוא יכולתה ואף חובתה, לעשות כל שביכולתה להאריך חיים גם במקרה שבו המצב התודעתי של האדם כבר פגום: מי לא מכיר מקרים של אנשים שזכו (עם או בלי מרכאות), לשנים רבות של בריאות פיזית, לאחר שיכולתם השכלית והקוגנטיבית, אבדה.

עד זמן לא רב, כאשר אדם היה נכנס למצב של חוסר כשרות משפטית, הדרך היחידה שעמדה ליקיריו לסייע לו במצבו, היתה לעתור לבית המשפט למינוי "אפוטרופוס לגופו" (דהיינו – ענייני בריאות) ו/או "אפוטרופוס לרכושו".

הפרוצדורה שכרוכה בדרך זו, שקיימת גם היום, מפקיעה במידה רבה את האוטונומיה וכבודו כאדם של חסר כשרות המשפטית וגם את זו של יקיריו שמבקשים את טובתו. כך למשל, על מנת שהם ימונו לשמש כאפוטרופוסים לאותו אדם הם נדרשים ככלל לעבור בדיקה התאמה על ידי רשויות הרווחה כולל "ראיון", וגם אז, בית המשפט ממנה לעיתים אפוטרופוס "מקצועי" זר.

לא פעם – ובעיקר שמדובר בעניינים רפואיים – יש להגיש בקשה דחופה לבית המשפט, מה שמייקר עוד יותר את ההליך, וגם לאחר שבן המשפחה מונה, הוא חייב כל הזמן לדווח לאפוטרופוס הכללי על פעולותיו ואף לקבל את אישורו לכל פעולה ופעולה.

כל אלו כרוכים ב"בזבוז" אנרגיות רבות, זמן, כוחות נפש וכסף ומכבידות על מתן טיפול הולם וראוי ומיידי למושא האירוע.

יפוי הכח המתמשך – כלי משפטי חדש שהתווסף למערכת המשפט שלנו לפני שנים בודדות – פותר זאת, ונותן תוקף וביטוי לכבודנו כבני אדם ולאוטונומיה שלנו לבחור את דרך הטיפול בנו, גם אם וכאשר נאבד חלילה את כשרותנו.

הוא מאפשר לכל אדם, בכל גיל, לקבוע, בעודו בכשירותו המלאה, מי הוא רוצה שישמש כמעין אפוטרופוס לו, באיזה תחומים, ואף לתת לו הוראות מקדימות בנושאים שונים, שעל אותו מיופה כח ("ממונה") יהיה למלא. הוראות אלו יהיו בתוקף כל עוד אותו אדם נותר חסר כשרות, והן יהיו בטלות ומבוטלות כאשר הוא חזר ל"כשרותו" (כשמדובר במצב של "אי כשרות זמנית" עקב תאונת דרכים למשל).

יפוי הכח המתמשך מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו לבחור ולקבוע, בעודנו במיטב כוחותינו, אדם קרוב לנו שאנו סומכים עליו ועל שיקול דעתו, לשמש כמיופה כוחנו על מנת לטפל בענייננו, במצב שבו נאבד את כשרותנו המשפטית חלילה; מאפשר לנו, מבעוד מועד, למנות לתפקיד אדם שאמון עלינו ושאנו יכולים לסמוך שידע איך היינו רוצים שיפעל בענייננו, גם כאשר לא נוכל כבר לבטא את רצוננו.

לכלי הזה, מגוון עצום של אפשרויות שמאפשרות להתאים אותו לרצון ולצרכים המשתנים של כל אחד ואחת: אפשר למנות מיופה כח אדם אחד או יותר; למנותם ביחד או לחוד; למנות מיופה כח חלופי לכל אחד ממיופי הכח הנ"ל; למנות מיופה כח לענייני רכוש בלבד ו/או לענייני בריאות ו/או לעניינים "אישיים"; למנות מיופה כח שונה לכל תחום וכו' וכו'.

ניתן גם לתת הנחיות מראש למיופה הכח בנושאים שונים. כך למשל יש כאלה שמנחים את מיופי הכח לדאוג שיטופלו במקרה הצורך ב"אשפוז ביתי" (ולא בבית החולים); להמשיך לסייע לבן משפחה בעל צרכים מיוחדים, גם כשהם כבר לא יהיו כשירים לעשות כן; להמשיך לתת בשמם מתנות לילדים, נכדים וכו' כפי שנהוג על ידם; לחייב את המיופה הכח לידע גורם שלישי על פעולותיו מכח יפוי הכח; לטפל בחית המחמד שלהם ועוד ועוד.

מיופי הכח חייבים לחתום בטופס על הסכמתם להתמנות לתפקיד זה ולפעול לטובת הממנה בלבד, ולפי ההנחיות המיוחדות שזה קבע ככל שקבע.
למרות כל האמור לעיל וכדי להגן על מיפה הכח, קבע החוק פעולות שאסור למיפי הכח לעשות ברכושו של הממנה בלא אישור מראש של בית המשפט כגון עסקאות במקרקעין, מתן מתנות או תרומות וכיו"ב שעולות על סך שנקבע בחוק ועוד.

דבר חשוב נוסף שמאפיין כלי מיוחד זה:

כאשר מתמלאים התנאים שנקבעו לכניסת יפוי הכח לתוקף, "מנחית" משרד המשפטים הודעה על כך לכל הגורמים הרלוונטיים – קופת החולים, בתי החולים, בנקים, לשכת המקרקעין וכיו"ב – כך שבבוא מיופה הכח לפעול בשם הממנה, קיום יפוי כח מתמשך שנכנס לתוקף כבר מופיע במאגר הנתונים שלהם, ללא צורך בכל פרוצדורה נוספת.

לאחרונה, לאור רענון נהלים שנעשו, נקבע שבמקרים דחופים יהיה למיופי הכח סמכות לתת הנחיות לצוות הרפואי באירוע תאונתי דחוף, גם לפני אישור משרד המשפטים עלכניסת יפוי הכח לתוקף!

אדגיש שיפוי הכח המתמשך אינו מסמיך את מיופי הכח למתן הנחיות לאי מתן טיפול רפואי מאריך חיים והוראות מעין אלו יש וניתן לתת באופן נפרד למשרד הבריאות, בדרך ובטפסים אחרים.

על יפוי כח מתמשך ניתן לחתום רק בפני עורכי דין שהוסמכו לערוך אותו על ידי משרד המשפטים (אני אגב בין עורכי הדין הראשונים שהוסמכו לכך), וחשוב שיהא זה עורך דין שידע ויפעל להתאים את האפשרויות הרבות הגלומות בכלי זה, לרצונות ולצרכים שלכם.

את יפוי הכח המתמשך ניתן לבטל או לתקן בכל עת והוא פוקע עם פטירתו של הממנה וממילא אין הוא משליך בשום אופן על האופן שבו יטופל או יחולק עיזבונו.

לסיכום:

אני ממליץ מאד לשקול לאמץ כלי זה, ולחשוף אותו גם בפני יקיריכם ומקורביכם, בודאי אלו המצויים במה שמכונה "הגיל השלישי" או במערכת יחסים מורכבת.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לעוד פוסטים