סרטונים והרצאות

סוגיות בדיני הירושה של נחלות ומשקים חקלאיים

דיני ירושה בישראל - הרצאה לישראלים החיים בחו"ל

דיני עבודה בימי הקורונה - שאלות ותשובות

קדימון להרצאה בנושא ירושה של בנחלות ומשקים חקלאיים