הסכם יחסי ממון – מתי יש צורך לערוך אחד כזה ומדוע צוואה לא מספיקה?

ערכתם צוואה ובה לא ציוויתם דבר לבת / בן הזוג, למה צריך גם הסכם ממון??אדם לא יכול לצוות אלא את מה ששייך לו.כפי שצוין לעיל, הכלל הוא שרכוש של בני הזוג שמקיימים קשר זוגי לא ארעי, שייך לשניהם שווהבשווה גם אם נרשם על שם אחת או אחד מהם בלבד.כאשר בצוואתכם אתם מצווים את מלוא רכושכם […]

נושלת מצווה ולא קיבלת דבר – האמנם סוף פסוק?

לא בהכרח…! יתכן שנפלו פגמים בצוואה כגון חוסר כשירות, השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת צוואה ועוד, שיכולים להוביל לפסלותה או לפסלות חלקים ממנה; יתכן שיש זכויות של המוריש שאינן חלק מעיזבונו, ושלך מגיע חלק בהן כגון פיצויי פיטורין, שכר עבודה, קופת גמל, קרן השתלמות ועוד יתכן שחלק מהרכוש שרשום על שם המוריש, למרות שרשום על שמו, כלל […]