הסכם יחסי ממון – מתי יש צורך לערוך אחד כזה ומדוע צוואה לא מספיקה?

ערכתם צוואה ובה לא ציוויתם דבר לבת / בן הזוג, למה צריך גם הסכם ממון??אדם לא יכול לצוות אלא את מה ששייך לו.הכלל הוא שרכוש של בני הזוג שמקיימים קשר זוגי לא ארעי, שייך לשניהם שווה בשווה גם אם נרשם על שם אחת או אחד מהם בלבד.כאשר בצוואתכם אתם מצווים את מלוא רכושכם ליקיריכם, ואפילו […]

נושלת מצוואה ולא קיבלת דבר – האמנם סוף פסוק?

לא בהכרח…! יתכן שנפלו פגמים בצוואה כגון חוסר כשירות, השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת צוואה ועוד, שיכולים להוביל לפסלותה או לפסלות חלקים ממנה; יתכן שיש זכויות של המוריש שאינן חלק מעיזבונו, ושלך מגיע חלק בהן כגון פיצויי פיטורין, שכר עבודה, קופת גמל, קרן השתלמות ועוד. יתכן שחלק מהרכוש שרשום על שם המוריש, למרות שרשום על שמו, כלל […]

הדרכה לעריכת צוואה והבנת זכויות הירושה

כידוע בשנים האחרונות הנני עוסק רבות בייעוץ וטיפול בעניינים משפטיים הקשורים להערכות לגיל השלישי שכוללים בין השאר תחומים אלו: 1. ייעוץ ועריכה של יפוי כח מתמשך; 2. יעוץ וסיוע בעריכת הנחיות רפואיות בנושא אי הארכת חיים; 3. עריכת צוואה וצוואה הדדית; 4. ייעוץ בהסדרה מוקדמת ומתן הנחיות בענין גישה ל"מידע דיגיטלי" ו/או "זיכרון דיגיטלי" אחרי מות (חשבונות דוא"ל, פייסבוק, […]