טעינת רכבים חשמליים בבתים משותפים – היבטים משפטיים

הרקעהמעבר של ענף התחבורה לרכבים חשמליים כבר עבר את נקודת האל חזור. על רקע זהנערכת הממשלה על משרדיה השונים לפתור סוגיות שיש בהם כדי להוות חסמים ולרבותחסמים אל מול חברת החשמל, הרשויות המקומיות (בכל הקשור להתקנת עמדות טעינהציבוריות), שוק הבניה – לקראת קביעת תקן מחייב בבניינים חדשים להעמדת עמדותטעינה, ענף תחנות הדלק  (חיוב בהתקנת עמדות […]